Vetus Latina

Vetus Latina to nazwa zbioru tekstów biblijnych, które zostały przetłumaczone na język łaciński zanim Wulgata stała się standardową wersją używaną w świecie łacińskojęzycznym. Same teksty są napisane w późnej, a nie w starej łacinie. Często używa się w nich innych słów niż w Wulgacie. Nie zachował się żaden kompletny manuskrypt, znane są tylko fragmenty. Wiele fragmentów tekstu jest znanych, ponieważ cytowali je ojcowie Kościoła, tacy jak Augustyn z Hippony.

Od czasu Soboru Trydenckiego, który odbył się w XVI wieku, Wulgata jest oficjalnym przekładem Biblii dla Kościoła rzymskokatolickiego.

W liturgii zachowały się jednak niektóre teksty łacińskie Vetus:

Tekst starołaciński znaczy: "Chwała [należy] Bogu wśród najwyższych, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Tekst Wulgaty brzmi: "Chwała Bogu wśród najwyższych, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli".

Prawdopodobnie najbardziej znana różnica między starą łaciną a Wulgatą występuje w Pater Noster, gdzie fraza z Vetus Latina, quotidianum panem, "chleb powszedni", staje się w Wulgacie supersubstantialem panem, "chlebem ponadistotnym".AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3