Ożaglowanie rejowe

Takielunek kwadratowy odnosi się do rodzaju ożaglowania i takielunku, w którym żagle zamontowane na poziomych drzewcach. Liczba masztów, kwadratowe żagle i sposób rozmieszczenia drzewców wyróżniają statek o olinowaniu kwadratowym. Klasycznym przykładem statku o ożaglowaniu kwadratowym jest trzymasztowy statek o pełnym olinowaniu. Takielunek kwadratowy wywodzi się z takielunku lateńskiego. Jego skośne żagle stały się żaglami kwadratowymi. Statek o pełnym ożaglowaniu to statek z żaglami o kwadratowym ożaglowaniu na wszystkich masztach. Kwadratowy takielunek z wszystkimi żaglami i olinowaniem jest trudny do opanowania podczas zwrotu lub "zbliżania się". Przy pasatach, statki o kwadratowym ożaglowaniu mają przewagę, szczególnie na głębokiej wodzie.

Takielunek kwadratowy podczas Parady Żagli 4 lipca 1976 r. (Dwustulecie USA)
Takielunek kwadratowy podczas Parady Żagli 4 lipca 1976 r. (Dwustulecie USA)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3