Interferencja RNA

Interferencja RNA (RNAi) jest procesem zachodzącym w żywych komórkach. Reguluje on (moderuje) aktywność ich genów. Cząsteczki RNAi są kluczem do regulacji genów. W 2006 r. Andrew Fire i Craig Mello otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za opublikowane w 1998 r. prace nad interferencją RNA u nicieni Caenorhabditis elegans.

Dwa rodzaje małych cząsteczek RNA - mikroRNA (miRNA) i małe interferujące RNA (siRNA) - wykonują tę pracę. Te małe RNA wiążą się z normalnymi cząsteczkami messenger RNA (mRNA) i zwiększają lub zmniejszają ich aktywność. Mogą one zapobiec wytwarzaniu białka przez mRNA. Interferencja RNA broni komórki przed obcymi sekwencjami nukleotydów - wirusami i transpozonami. Kontrolują również rozwój i ekspresję genów w ogóle.

Szlak RNAi występuje u wielu eukariotów, w tym u zwierząt. RNAi jest cennym narzędziem badawczym, zarówno w hodowli komórkowej, jak i w organizmach żywych. Syntetyczny dsRNA wprowadzony do komórek może hamować działanie określonych genów. RNAi może być wykorzystywany do badań przesiewowych na dużą skalę, w których wyłącza się poszczególne geny w celu analizy procesów komórkowych lub podziałów komórkowych. Ścieżka ta jest również wykorzystywana jako praktyczne narzędzie w biotechnologii i medycynie.

Funkcje

Funkcje naturalne

Naturalnymi funkcjami interferencji RNA są:

  1. Odporność na obce wirusowe (i inne) RNA
  2. Upregulation of genes
  3. Downregulation of genes

Sztuczne funkcje

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest interferencja RNA?


A: Interferencja RNA (RNAi) to proces zachodzący w żywych komórkach, który reguluje (moderuje) aktywność ich genów.

P: Kto otrzymał Nagrodę Nobla za pracę nad interferencją RNA?


O: W 2006 r. Andrew Fire i Craig Mello otrzymali wspólnie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za opublikowane w 1998 r. prace nad interferencją RNA u nicienia Caenorhabditis elegans.

P: Jakie dwa rodzaje małych RNA biorą udział w tym procesie?


O: Dwa rodzaje małych cząsteczek RNA biorących udział w tym procesie to mikroRNA (miRNA) i małe interferujące RNA (siRNA).

P: W jaki sposób te małe RNA wpływają na ekspresję genów?


O: Te małe RNA wiążą się z normalnymi cząsteczkami messenger RNA (mRNA) i zwiększają lub zmniejszają ich aktywność, co może uniemożliwić mRNA produkcję białka.

P: Jakie inne role odgrywa RNAi w organizmach żywych?


O: Oprócz regulacji ekspresji genów, RNAi broni komórki przed obcymi sekwencjami nukleotydów, takimi jak wirusy i transpozony, kontroluje rozwój i pełni inne ogólne funkcje związane z ekspresją genów.

P: Czy istnieje jakieś praktyczne zastosowanie tej drogi?


O: Tak, szlak RNAi jest wykorzystywany jako cenne narzędzie badawcze zarówno w hodowlach komórkowych, jak i w żywych organizmach; może być wykorzystywany w ekranach na dużą skalę, w których wyłącza się każdy gen w celu analizy procesów komórkowych lub podziału komórek; ma również praktyczne zastosowanie w biotechnologii i medycynie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3