Tarka (biologia)

Radula jest ząbkowaną chitynową wstęgą w jamie ustnej większości mięczaków. Można ją porównać do języka człowieka, ale w przeciwieństwie do naszego języka, służy do cięcia i żucia pokarmu, zanim trafi on do przełyku.

Radula jest obecna u wszystkich mięczaków z wyjątkiem małży, i tylko u mięczaków. Na przykład, ślimaki używają jej do zdrapywania okrzemków i innych mikroskopijnych glonów z powierzchni skał i innych podłoży. Kałamarnice używają go do krojenia swoich ofiar.

Widok poprzeczny jamy policzkowej z raduląZoom
Widok poprzeczny jamy policzkowej z radulą


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3