Wielkość fizyczna

W fizyce wielkość fizyczna to każda właściwość fizyczna, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć za pomocą liczb. Przykładami wielkości fizycznych są: masa, ilość substancji, długość, czas, temperatura, natężenie prądu elektrycznego, natężenie światła, siła, prędkość, gęstość i wiele innych. Wielkość fizyczna jest zawsze mierzona w naturalnych obiektach nieożywionych (obiektach nieożywionych).

Podstawy fizyki opierają się na wielkościach fizycznych, w których wyrażone prawa fizyki. Dlatego wielkości te muszą być dokładnie mierzone. Wielkości fizyczne często dzielone na dwie kategorie: wielkości podstawowe i wielkości pochodne. Wielkości pochodne to te wielkości, które pochodnymi innych wielkości fizycznych. Przykładami wielkości pochodnych siła, prędkość, przyspieszenie itp.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3