Paul von Jankó

Paul von Jankó (2 czerwca 1856 - 17 marca 1919) był węgierskim pianistą i inżynierem.

Początkowo studiował matematykę i muzykę w Wiedniu, gdzie był uczniem H. Schmitta, J. Krenna i Antona Brucknera. Następnie przeniósł się do Berlina, gdzie w latach 1881 i 1882 studiował matematykę na tamtejszym uniwersytecie oraz grę na fortepianie u H. Erlicha. W 1882 r. Jankó wynalazł klawiaturę Janko, 6-plus-6-klawiaturę z 6 rzędami klawiszy.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3