Składnik

Składnik to część, która stanowi część mieszaniny (w ogólnym sensie). Na przykład, w gotowaniu, przepisy określają, które składniki są używane do przygotowania konkretnego dania. Wiele produktów komercyjnych zawiera sekretny składnik, który rzekomo czyni je lepszymi od produktów konkurencyjnych. W przemyśle zdrowotnym, aktywny składnik jest tą częścią przepisu, która daje efekt wymagany przez kupującego.

Przepisy krajowe zazwyczaj wymagają, aby gotowe produkty spożywcze zawierały listę składników, a także wymagają, aby niektóre "złe rzeczy" były wymienione.

W większości krajów rozwiniętych, prawo wymaga, aby składniki były wymienione zgodnie z ich wagą w produkcie. Jeśli sam składnik składa się z więcej niż jednego składnika (np. kawałki ciasteczek, które są częścią lodów o smaku "ciasteczek i śmietanki"), wtedy ten składnik jest wymieniony według tego, jaki procent całego produktu zajmuje, z jego własnymi składnikami podanymi obok w nawiasach.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3