Szósta katastrofa

Wymieranie w holocenie to przede wszystkim wymieranie prawie wszystkich gatunków dużych ssaków po zakończeniu epoki lodowcowej. Przypisuje się to polowaniom prowadzonym przez ludzi i zmianom klimatycznym.

Niszczenie siedlisk i nadmierne zbieractwo to dwie podstawowe przyczyny wymierania gatunków w ostatnich czasach. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest ogromny wzrost populacji ludzkiej od czasu rewolucji rolniczej.

Lasy i siedliska naturalne zostały znacznie zredukowane na całym świecie, co stało się przyczyną wielu wyginięć.

Dodo to ptak, który wyginął z powodu ludzi.
Dodo to ptak, który wyginął z powodu ludzi.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3