Dżentelmen

Dżentelmen to historyczny termin używany w brytyjskim systemie klasowym dla wykształconego mężczyzny, który jest zamożny. Jego znaczenie polega na tym, że w systemie klasowym, ludzie byli kształceni, żyli i pracowali w zupełnie inny sposób, w zależności od okoliczności ich urodzenia. To jest przyczyną dziwnego podziału w sportach takich jak krykiet na amatorów i profesjonalistów (którzy często grali w tej samej drużynie) oraz na Rugby Union i Rugby League.

To rozróżnienie jest potrzebne do zrozumienia wielu powieści, sztuk teatralnych i filmów z okresu przed II wojną światową. Podobne rozróżnienie funkcjonowało w większości innych krajów przed erą nowożytną. Rozważmy jako przykład postacie z Wojny i pokoju Tołstoja.

Śniący pan, pocztówka z Niemiec, 1919 r.
Śniący pan, pocztówka z Niemiec, 1919 r.

Poertret szlachcica, obraz z XIX wieku.
Poertret szlachcica, obraz z XIX wieku.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3