Rada Europejska

Rada Europejska (zwana szczytem europejskim) jest najwyższym organem politycznym Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą wszyscy szefowie państw lub rządów krajów członkowskich Unii oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Kraj, który sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, przewodzi również jej zgromadzeniom.

Rada nie posiada formalnej władzy wykonawczej ani ustawodawczej. Jest instytucją, która zajmuje się bardzo ważnymi kwestiami, a wszelkie podejmowane decyzje są "głównym impulsem w określaniu ogólnych wytycznych politycznych Unii Europejskiej". Rada spotyka się co najmniej dwa razy w roku; zazwyczaj w budynku Justus Lipsius, siedzibie Rady Unii Europejskiej (Consilium) w Brukseli.Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest Rada Europejska?


A: Rada Europejska jest najwyższym organem politycznym Unii Europejskiej.

P: Kim są członkowie Rady Europejskiej?


A: W skład Rady Europejskiej wchodzą wszyscy szefowie państw lub rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.

P: Jaka jest rola kraju, który sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej?


O: Kraj, który sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, przewodzi również jej zgromadzeniom.

P: Jakie uprawnienia ma Rada?


O: Rada nie ma formalnych uprawnień wykonawczych ani ustawodawczych.

P: Jakimi sprawami zajmuje się Rada?


O: Rada zajmuje się bardzo ważnymi sprawami.

P: Jak często spotyka się Rada?


O: Rada spotyka się co najmniej dwa razy w roku.

P: Gdzie zazwyczaj spotyka się Rada?


O: Rada spotyka się zazwyczaj w budynku Justus Lipsius, siedzibie Rady Unii Europejskiej (Consilium) w Brukseli.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3