Drosophila pseudoobscura

Drosophila pseudoobscura to gatunek muszki owocowej, szeroko wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych nad genetyką populacji naturalnych.

Po raz pierwszy użył go Teodozjasz Dobżański i jego koledzy. Pobierali oni próbki z populacji w zachodniej Ameryce Północnej i Meksyku, a następnie hodowali je w "klatkach populacyjnych" w laboratorium. Interesowała ich selekcja naturalna, dryf genetyczny i inne aspekty genetyki populacyjnej.

W 1989 roku Diane Dodd podała laboratoryjnym populacjom D. pseudoobscura dwa różne rodzaje żywności: skrobię i maltozę. Szybko rozwinęły się one w dwie różne grupy po zaledwie ośmiu pokoleniach z różnymi rodzajami żywności. Ponieważ obie grupy wykazywały silną preferencję do krycia się z własnym typem, twierdzono, że jest to przykład specjacji przez izolację reprodukcyjną. Eksperyment Dodda został powtórzony przez innych, i działa z innymi rodzajami muszek owocowych i żywności.

W 2005 r. D. pseudoobscura była drugim, po Drosophila melanogasterze Drosophila, gatunkiem Drosophila, w którym sekwencjonowano genom.

Eksperyment Dodda.
Eksperyment Dodda.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3