Diecezja

Diecezja to obszar ziemi, nad którym pieczę sprawuje biskup. Troszczy się on o potrzeby religijne chrześcijan, którzy tam mieszkają. Biskup organizuje pracę Kościoła na danym terenie i jest odpowiedzialny za wszystkich ministrów (księży) na swoim terenie. Inne słowo oznaczające diecezję to see lub nawet 'episcopal see'.

Diecezja jest kluczową jednostką geograficzną władzy religijnej w Kościele. Arcybiskupi mają archidiecezję. Wewnątrz każdej diecezji znajduje się pewna liczba parafii. Każda parafia jest obszarem nadzorowanym przez lokalnego księdza i jest częścią diecezji.

Historia

Wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego w V i VI wieku biskupi Kościoła przejęli wiele funkcji administracyjnych dawnych rzymskich prefektów. Obszary administracji kościelnej zawsze pokrywały się z obszarami rzymskiej administracji cywilnej.

Tysiąc lat później Imperium Osmańskie podbiło Cesarstwo Wschodniorzymskie, czyli Bizantyjskie. Biskupi wschodni kontynuowali swoją działalność, podczas gdy rzymska struktura cywilna została zlikwidowana. Wiele starożytnych diecezji, choć później podzielonych między kilka diecezji, zachowało granice dawno nieistniejącego rzymskiego podziału administracyjnego.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3