Reakcja Dielsa-Aldera

Reakcja Diels-Alder (DA) jest reakcją chemiczną pomiędzy związkami organicznymi. Reakcja ta powoduje, że związki te tworzą nowy sześciostronny związek. Nazywa się to cykloheksenem. Sprzężona diena łączy się z alkenem, tworząc cykloheksen. Ten związek wygląda jak pierścień.

Reakcja ta została odkryta przez Otto Dielsa i Kurta Aldera w 1928 roku. W 1950 r. otrzymali oni Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za pracę nad tą reakcją. Reakcja DA jest bardzo przydatna, ponieważ oznacza, że cyklohekseny mogą być wytwarzane z bardzo małą ilością energii. Cyklohekseny są używane do wytwarzania złożonych cząsteczek organicznych. Jednym z pierwszych zastosowań reakcji DA było wyprodukowanie środków owadobójczych.

W wyniku reakcji DA powstaje nowy związek w kształcie pierścienia sześciokątnego. Związek z dwoma podwójnymi wiązaniami, które są odległe od siebie o jeden atom węgla, jest połączony z innym związkiem z co najmniej jednym wiązaniem podwójnym. Reakcja DA może mieć miejsce również wtedy, gdy niektóre atomy w nowo utworzonym pierścieniu nie są węglowe. Niektóre z reakcji DA są odwracalne. Reakcja wywołana podczas tego rozpadu cyklicznego układu nazywana jest retro-Diels-Alder. Te związki retro-Diels-Alder są często widoczne, gdy są analizowane przez spektrometrię masową.

Niektórzy chemicy nazywają reakcję Dielsa-Aldera "Mona Lisa" reakcji organicznych. Podobnie jak zwykły uśmiech na obrazie, reakcja ta może być o wiele bardziej złożona niż dotychczas odkryte przez chemików.

Kwasy Lewisa (AlCl3, ZnCl2 i inne) działają jako katalizatory reakcji.

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest reakcja Dielsa-Aldera?


A: Reakcja Dielsa-Aldera (DA) to reakcja chemiczna między związkami organicznymi, w wyniku której tworzą one nowy sześcioboczny związek zwany cykloheksenem.

P: Kto odkrył reakcję DA?


O: Reakcja DA została odkryta przez Otto Dielsa i Kurta Aldera w 1928 roku.

P: Co otrzymali za swoją pracę nad tą reakcją?


A: W 1950 roku otrzymali oni Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za pracę nad tą reakcją.

P: Do czego wykorzystuje się cyklohekseny?


O: Cyklohekseny są wykorzystywane do tworzenia złożonych cząsteczek organicznych. Jednym z pierwszych zastosowań reakcji DA była produkcja środków owadobójczych.

P: W jaki sposób w reakcji DA powstaje związek o kształcie pierścienia sześciokątnego?


O: Związek z dwoma wiązaniami podwójnymi, które są oddalone od siebie o jeden atom węgla, łączy się z innym związkiem z co najmniej jednym wiązaniem podwójnym, tworząc związek w kształcie pierścienia sześciokątnego.

P: Czy niektóre reakcje DA są odwracalne?


O: Tak, niektóre reakcje DA są odwracalne, a rozbicie układu cyklicznego podczas tego procesu nazywa się retro-Diels-Alder.

P: Jakie katalizatory można zastosować, aby przyspieszyć reakcję DA?


O: Kwasy Lewisa, takie jak AlCl3 i ZnCl2 mogą działać jako katalizatory przyspieszające reakcję DA.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3