Kompletna Genomika

Complete Genomics (CG), Mountain View, California, jest firmą zajmującą się analizą DNA w ramach komercyjnych usług. CG opracowała komercyjną platformę sekwencjonowania DNA do sekwencjonowania i analizy ludzkiego genomu.

W marcu 2013 roku firma Complete Genomics została kupiona przez BGI-Shenzhen, największą na świecie firmę świadczącą usługi z zakresu genomiki. BGI jest 4.000-osobowym przedsiębiorstwem w Shenzhen, Guangdong, Chiny. BGI świadczy kompleksowe usługi w zakresie sekwencjonowania i bioinformatyki dla zastosowań komercyjnych, medycznych, rolniczych i środowiskowych.

W lutym 2009 roku firma Complete Genomics ogłosiła, że dokonała sekwencjonowania swojego pierwszego ludzkiego genomu i przekazała wyniki do bazy danych Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej. Następnie, w listopadzie 2009 roku, CG opublikowała dane o sekwencjonowaniu trzech ludzkich genomów w czasopiśmie Science. Do końca 2009 roku, CG dokonała sekwencjonowania 50 ludzkich genomów. Spółka dokonała sekwencjonowania ponad 20 000 genomów (2015 r.).

W 2014 roku we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Radboud (Holandia), Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht (Holandia), Uniwersytetem Central South (Chiny) i Complete Genomics zidentyfikowano główne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej przy użyciu sekwencjonowania całych genomów.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3