Yuendumu, Terytorium Północne

Yuendumu to miasto na Terytorium Północnym w Australii. Jest to jedna z większych odległych społeczności w centralnej części Australii. Znajduje się 293 km na północny zachód od Alice Springs. W Yuendumu mieszka około 817 osób, większość z nich to Aborygeni Warlpiri i Anmatyerre. Miasto znajduje się na obszarze Yuendumu Aboriginal Lands Trust na tradycyjnych ziemiach ojczystych i obejmuje wiele ostańców.

Yuendumu zostało założone w 1946 roku. W 1947 roku rozpoczęła tam działalność misja baptystów. Do 1955 roku w mieście osiedliło się wiele rodzin Warlpiri. W 2006 r. Yuendumu posiada trzy sklepy osiedlowe, szkołę, lądowisko, basen, dużą społeczność aborygeńskich artystów, organizację medialną, kościół, ośrodek dla osób starszych, ośrodek dla kobiet i bezpieczny dom.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3