Vaalbara

Vaalbara to nazwa pierwszego superkontynentu na Ziemi, w epoce Archea.

Vaalbara zaczęła się tworzyć około 3.600 milionów lat temu (mya). Uformowała się około 3.100 mya i rozpadła się o 2.500 mya. Nazwa Vaalbara pochodzi od południowoafrykańskiego kratonu Kaapvaal i zachodnioaustralijskiego kratonu Pilbara. Kratony te zostały połączone na superkontynencie Vaalbara.

Kraton Kaapvaal w RPA i kraton Pilbara w Zachodniej Australii to dwa najlepiej zachowane archaiczne kratony na Ziemi. Posiadają one niezwykle podobne wczesne prekambryjskie skały. Identyczny wiek radiometryczny 3,470 ±2 mya zostały uzyskane z materiału skalnego wyrzucanego przez uderzenia meteorytów. Podobne struktury z tych dwóch kratonów datowane są na 3500 do 2700 mya. Podobne pasy zielonego kamienia znajdują się na obrzeżach nadrzędnego krateru Kanady oraz w poprzek kratonów dawnych kontynentów Gondwana i Laurasia.

Dane paleomagnetyczne ze skał w kratonach pokazały, że przy 3.870 mya te dwa kratony mogły być częścią tego samego superkontynentu. Zarówno kratony Pilbara, jak i Kaapvaal wykazują uskoki rozciągające, które były aktywne mniej więcej w tym samym czasie w czasie wulkanizacji, gdy powstawały warstwy uderzeniowe.

Płyty kontynentalne są okresowo zderzane i montowane w okresach orogennych (budownictwo górskie), tworząc superkontynenty. Cykl tworzenia się superkontynentów, rozpadu, rozproszenia i reformowania przez tektonikę płyt zachodzi co około 450 milionów lat.

Powiązane stronyAlegsaOnline.com - 2020 - License CC3