Transport

Transport, czyli przewóz, to przenoszenie ludzi lub rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Transport może być podzielony na infrastrukturę, pojazdy i operacje.

Infrastruktura obejmuje drogi, linie kolejowe, lotniska, kanały i rurociągi. Infrastruktura to sieć, w której są przewożone rzeczy. Infrastruktura obejmuje również lotniska, dworce kolejowe, autobusowe i porty morskie (doki). Infrastruktura jest zazwyczaj budowana przez rządy i opłacana z podatków od obywateli danego kraju lub regionu. Infrastruktura taka jak drogi i linie kolejowe jest projektowana przez inżynierów budownictwa i urbanistów.

Pojazdy lub statki poruszają się po infrastrukturze. Pojazdy obejmują samochody osobowe, ciężarówki, pociągi i samoloty. Pojazdy są zazwyczaj projektowane przez inżynierów mechaników. Statki obejmują łodzie, promy i barki, które poruszają się po kanałach i korzystają z doków i portów morskich. W ten sam sposób, w jaki pociągi korzystają ze stacji kolejowych, samoloty korzystają z lotnisk. W ten sam sposób, w jaki pociągi korzystają z linii kolejowych (torów kolejowych), samoloty korzystają z torów powietrznych, a następnie latają na niebie.

Operacje kontrolują system. Operacje obejmują sygnalizatory drogowe, sygnały kolejowe i kontrolę ruchu lotniczego. Działalność operacyjna obejmuje również politykę rządową (polityka to plan działania mający na celu kierowanie decyzjami i działaniami) oraz przepisy (zbiór lub grupa przepisów i zasad) wykorzystywane do kontroli systemu, takie jak opłaty drogowe, podatki paliwowe i przepisy ruchu drogowego.

Wiele różnych typów pojazdów, w tym wagony, tramwaje, pociągi, samochody, rowery, balony, samoloty, statki, sterowce i jachty.Zoom
Wiele różnych typów pojazdów, w tym wagony, tramwaje, pociągi, samochody, rowery, balony, samoloty, statki, sterowce i jachty.

Transport i łączność

Transport i komunikacja mogą być używane zamiast siebie nawzajem (ktoś może zadzwonić do danej osoby, a nie ją odwiedzić). Ruch transportowy również wymaga komunikacji. Na przykład, kontrola ruchu lotniczego pozwala latać większej liczbie samolotów. Tak więc, wzrost albo transportu albo komunikacji zwykle prowadzi do wzrostu drugiego.

Transport, energia i środowisko naturalne

Transport zużywa dużo energii. Większość transportu wykorzystuje węglowodory (ropa naftowa i gaz). Może to powodować zanieczyszczenia. Przepisy środowiskowe (prawa) oraz paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń (np. skroplony gaz ziemny) mogą zmniejszyć zanieczyszczenie. Ale ponieważ używa się więcej pojazdów, powstaje więcej zanieczyszczeń. Etanol i biodiesel zanieczyszczają mniej niż ropa naftowa.

Rodzaje transportu

Transport może odbywać się drogą lądową, wodną lub powietrzną:

  • Transport lądowy z wykorzystaniem pieszych, dróg i torów kolejowych przy użyciu rowerów i innych pojazdów
  • Transport wodny przy użyciu statków i barek w kanałach oraz na rzekach i morzach
  • Transport lotniczy z wykorzystaniem samolotów i lotnisk oraz helikopterów

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3