Świątynia Zeusa w Olimpii

Świątynia Zeusa jest dorycką świątynią w sanktuarium w Olympii, w Grecji. Olympia była miejscem starożytnych Igrzysk Olimpijskich. Świątynia jest ruiną. Została ona poświęcona Zeusowi, głównemu bogowi Starożytnych Greków. Ta świątynia była najważniejszą i najbardziej imponującą budowlą w Olympii.

The świątynia budować między 470 470 i 456 456. Miejscowy wapień być the główny materiał używać. The dachówka, the gargulec, i the rzeźba zrobić z marmur. The świątynia mierzyć 64.12 metr 27.66 metr. Ono być 20.25 metr wysoki. Świątynia miała sześć kolumn na końcach i trzynaście kolumn po obu stronach. Wysokość każdej z kolumn wynosiła 10,45 metra.

Rampa na wschodnim końcu prowadziła do prodomów. Stół z wieńcami olimpijskimi stał po prawej stronie. Koronacja zwycięzców miała miejsce ostatniego dnia w tym miejscu.

Rzeźby wschodniego frontonu przedstawiały historię Pelopsa i Hipodamei. Historia ta jest o pierwszych wyścigach rydwanów. Rzeźby zachodniego frontonu przedstawiały historię Centaurów i Lapitów. Historia ta jest o rywalizacji między barbarzyństwem a cywilizacją. Nad przednim gankiem było sześć metopów, a sześć nad tylnym gankiem. Przedstawiały one Laboryty Heraklesa.

Świątynia zawierała kiedyś posąg Fidiasza Zeusa, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Los posągu jest nieznany. Mogła zostać zabrana do Konstantynopola, gdzie prawdopodobnie została zniszczona w pożarze w 475 r. n.e. Lub, ono móc niszczyć w the ogień przy Olympia w 426 REKLAMA. Warsztat Phidias' odkrywać przy Olympia w 1954.

Podstawy posągów pokrywają obszar wokół świątyni. W bazach tych znajdowały się posągi bogów, bohaterów i zwycięzców olimpijskich. Zostały one poświęcone przez jednostki i miasta. Święta oliwka, z której wycięto wieńce olimpijskie, stała po zachodniej stronie świątyni. Cesarz Theodozjasz II rozkazał spalić świątynię w 426 r. n.e. Trzęsienia ziemi zniszczyły ją w 522 roku n.e. i w 551 roku.

Świątynia Zeusa w ruinachZoom
Świątynia Zeusa w ruinach

Lista czytelnicza

  • Miller, Stephen G (2004), Ancient Greek Athletics, New Haven: Yale University Press, s. 90-91
  • Zdjęcia, Spiros (1982), Olympia, Publikacje Olimpijskie, Ateny: Pan i Theo. Agridiotis, s. 37

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest Świątynia Zeusa?


O: Świątynia Zeusa to dorycka świątynia znajdująca się w sanktuarium w Olimpii, w Grecji. Była poświęcona Zeusowi, głównemu bogu starożytnych Greków i stanowiła ważną i imponującą budowlę w Olimpii.

P: Kiedy została zbudowana?


O: Świątynia Zeusa została zbudowana między 470 r. p.n.e. a 456 r. p.n.e.

P: Jakie materiały zostały użyte do jej budowy?


A: Do budowy świątyni użyto przede wszystkim miejscowego wapienia, natomiast dachówki, gargulce i rzeźby wykonano z marmuru.

P: Jak duża była ta świątynia?


O: Świątynia Zeusa miała wymiary 64,12 m na 27,66 m i wysokość 20,25 m. Na każdym końcu znajdowało się sześć kolumn, a po obu stronach trzynaście kolumn o wysokości 10,45 m.

P: Jakie historie zostały przedstawione w rzeźbach?


O: Rzeźby na wschodnim frontonie przedstawiały historię Pelopsa i Hippodamei, która dotyczyła pierwszych wyścigów rydwanów, natomiast rzeźby na frontonie zachodnim przedstawiały historię Centaurów i Lapitów, która symbolizowała barbarzyństwo i cywilizację.

P: Co się stało z posągiem Zeusa Fidiasza, który kiedyś stał w tej świątyni?


O: Los posągu Zeusa Fidiasza jest nieznany, ale być może został on przewieziony do Konstantynopola, gdzie prawdopodobnie został zniszczony w 475 r. n.e. lub zniszczony w 426 r. n.e., kiedy cesarz Teodozjusz II nakazał spalenie świątyni do poziomu gruntu z powodu trzęsień ziemi, które zniszczyły ją ponownie odpowiednio w 522 r. n.e. i 551 r. n.e.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3