Telluryt

Telluryt jest jonem. Jego wzór chemiczny to TeO32-. Są to jedne z bardziej stabilnych związków telluru. Są słabymi utleniaczami. W lekko kwaśnych warunkach tworzy telluryt wodorowy, HTeO3-. Gdy jest bardzo kwaśny, tworzy kwas tellurowy. Zazwyczaj są one wykonane przez reakcję dwutlenku telluru z tlenkiem metalu.

Telluryt jest również rzadkim minerałem. Minerał ten składa się z dwutlenku telluru. Jest to minerał o barwie od żółtej do białej. Znajduje się w obszarach, które mają tendencję do utleniania minerałów (strefa utleniania). W przeciwnym razie tellurku lub native tellurium byłoby tam.

Telluryt jako minerałZoom
Telluryt jako minerał

Powiązane strony

  • telluryt sodu
  • Tellurate

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3