Łącznik elektryczny

Przełącznik to coś, co zmienia przepływ w obwodzie elektrycznym. Najbardziej powszechnym rodzajem przełącznika jest coś (na przykład zwrotnica kolejowa), co można zdjąć z jednego toru i przełożyć na inny. Termin "przełącznik" zazwyczaj oznacza energię elektryczną. W zastosowaniach, gdzie potrzebny jest więcej niż jeden przełącznik (np. w usługach telefonicznych), przełączniki mechaniczne zostały zastąpione przełącznikami elektronicznymi, które mogą być sterowane automatycznie.

Przełącznik jest nazywany "bramką", gdy jest używany w formie matematycznej. W logice, argumenty są reprezentowane jako bramki logiczne. Użycie bramek elektronicznych do pracy jako systemu bramek logicznych jest podstawową ideą stojącą za komputerem - tzn. komputer jest wieloma przełącznikami elektronicznymi, które działają jako bramki logiczne.

Włącznik światła, z objaśnieniamiZoom
Włącznik światła, z objaśnieniami

Rodzaje przełączników

Istnieje wiele rodzajów przełączników. Niektóre z nich to:

  • Przełącznik DIP
  • Przełącznik kontaktronowy
  • Przełącznik kołyskowy
  • Mikroprzełącznik
  • Przełącznik przekaźnikowy
  • Przełącznik obrotowy
  • Przełącznik do montażu powierzchniowego
  • Przełącznik obrotowy
  • Przełącznik nachylenia
  • Wyłącznik czasowy

Inne znaczenia

Słowo "switch" może również oznaczać zmianę pomiędzy dwiema rzeczami. Na przykład, na linii kolejowej, czasami tory mogą się rozdzielać na dwa różne tory. Jeżeli pociąg jedzie po jednej linii i przesiada się na drugą, to właśnie dokonał zmiany toru.

Zwrotnica w systemie kolejowym (tutaj metro)Zoom
Zwrotnica w systemie kolejowym (tutaj metro)

Powiązane strony

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest przełącznik?


O: Przełącznik to coś, co zmienia przepływ obwodu elektrycznego.

P: Jaki jest najpopularniejszy rodzaj przełącznika?


O: Najpopularniejszym rodzajem przełącznika jest coś w rodzaju zwrotnicy kolejowej, którą można zdjąć z jednego toru i umieścić na innym.

P: Co zazwyczaj oznacza termin "przełącznik"?


O: Termin "przełącznik" zazwyczaj oznacza zasilanie elektryczne.

P: Dlaczego przełączniki mechaniczne zostały zastąpione przełącznikami elektronicznymi w zastosowaniach, w których potrzebny jest więcej niż jeden przełącznik?


O: Przełączniki mechaniczne zostały zastąpione przełącznikami elektronicznymi w zastosowaniach, w których potrzebny jest więcej niż jeden przełącznik, ponieważ przełączniki elektroniczne mogą być sterowane automatycznie.

P: Jak nazywa się przełącznik używany w formie matematycznej?


O: Przełącznik jest nazywany "bramką", gdy jest używany w formie matematycznej.

P: W jaki sposób argumenty są reprezentowane w logice?


O: W logice argumenty są reprezentowane jako bramki logiczne.

P: Jaka jest podstawowa idea komputera?


O: Podstawową ideą komputera jest wykorzystanie elektronicznych bramek do pracy jako system bramek logicznych, tj. komputer to wiele elektronicznych przełączników, które działają jak bramki logiczne.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3