Żubr pierwotny

Żubr stepowy, inaczej żubr stepowy (Bison priscus) - wymarły żubr. Żubr żył na stepach Europy, Azji Środkowej, Beringii i Ameryki Północnej w okresie czwartorzędu. Uważa się, że wyewoluował gdzieś w Azji Południowej, co oznaczałoby, że pojawił się mniej więcej w tym samym czasie i regionie, co żubr, z którym jego potomkowie są czasem myleni.

Żubr stepowy wyginął w plejstocenie. W Europie zastąpił go współczesny gatunek żubra. W Ameryce zastąpił go Bison latifrons, później Bison antiquus), a w końcu współczesny żubr amerykański.

Żubry stepowe sporadycznie pojawiają się w malarstwie jaskiniowym. Znajdują się one w słynnej jaskini Altamira i Lascaux. Znaleziono je również w postaci naturalnie zachowanej w lodzie.

Malarstwo jaskiniowe w Altamira, HiszpaniaZoom
Malarstwo jaskiniowe w Altamira, Hiszpania


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3