Źródło wtórne

Źródło wtórne to dokument lub nagranie, które pisze lub mówi o informacji, która jest o krok od źródła oryginalnego.

Źródło wtórne zależy od źródła pierwotnego lub oryginalnego źródła informacji. Źródła wtórne interpretują, oceniają lub omawiają informacje znalezione w źródłach pierwotnych. W historiografii, źródło wtórne jest opracowaniem napisanym przez naukowca na dany temat. Źródła wtórne często cytują źródła pierwotne i inne źródła wtórne. Rzadko powołują się na źródła trzeciorzędne.

Przykład

Źródłem wtórnym byłaby książka o XIII-wiecznej polityce, podczas gdy sama Magna Carta byłaby źródłem pierwotnym. Wiele źródeł wtórnych używa obszernych cytatów w formie przypisów lub przypisów końcowych.

Użycie zgodne z prawem

Głównym zastosowaniem źródeł wtórnych w prawie jest wyjaśnianie prawa. Wyjaśniają one również pojęcia prawne. Są one wykorzystywane do analizy i opisu prawa, jak również do komentowania go. Orzeczenia sądowe i opinie wykwalifikowanych ekspertów są źródłami wtórnymi.

Powiązane strony

  • Tekst źródłowy
  • Źródło pierwotne
  • Źródło trzeciorzędowe

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3