Rozmowa

Rozmowa to dwie lub więcej osób rozmawiających o czymś. Jest spontaniczna, zwykle nieplanowana, choć osoby mogą mieć wspólne zainteresowania.

Rozmowy jednym z podstawowych rodzajów komunikacji międzyludzkiej. Mogą dotyczyć dowolnego tematu i nie muszą mieć żadnego stałego celu. Pozwalają ludziom o różnych poglądach na dany temat uczyć się od siebie nawzajem. Rozmowę można przeciwstawić formalnej prezentacji. Rozmowa lub przemówienie, na przykład, jest ustną prezentacją jednej osoby skierowaną do grupy. Jest to w zasadzie komunikacja jednokierunkowa.

Rozmowy nie muszą odbywać się osobiście, mogą być prowadzone przez telefon lub Internet.

Józef Stalin i Maksym Gorki w rozmowie (1931).
Józef Stalin i Maksym Gorki w rozmowie (1931).

Banter

Banter to krótkie dowcipne zdania, które odbijają się od siebie i z powrotem pomiędzy osobami. Często w banterze używa się sprytnych docinków i dowcipnych obelg. Może zawierać nieporozumienia (często zamierzone), szybkie dowcipy, zingery, flirty i kalambury. Idea jest taka, że każda linia dowcipu powinna "przebijać" tę przed nią. Jest to słowna wojna na dowcipy bez kontaktu fizycznego.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3