Tablica z Sakkary

Tablica z Saqqary to kamień z czasów starożytnego Egiptu. Na niej zapisana jest lista egipskich faraonów z okresu Nowego Państwa. Został on znaleziony w grobowcu w Saqqara w 1861 roku. Grobowiec należał do Tjenry'ego (lub Tjuneroy'a), urzędnika faraona Ramzesa II. Był kapłanem i "Nadzorca prac na wszystkich pomników królewskich". Kamień znajduje się obecnie w Muzeum Egipskim.

Lista wymienia 58 królów, od Anedjiba i Qa'a z Pierwszej Dynastii do Ramzesa II z Dziewiętnastej Dynastii. Lista jest w odwrotnym porządku chronologicznym. Pomija imiona "władców z Drugiego Okresu Pośredniego, Hyksosów, oraz tych władców... którzy byli blisko heretyka Akhenatena".

Każde nazwisko otoczone jest obramowaniem zwanym kartuszem). Kamień jest bardzo zniszczony, zachowało się tylko 47 nazwisk. W liście są błędy. Na przykład, wymienia tylko czterech królów z Trzeciej Dynastii. Kolejność jest poprawna tylko dla królów z XII dynastii. Jedyna znana fotografia listy królów została opublikowana w 1865 roku.

Rysunek listy króli z Saqqary na podstawie fotografii i rysunków z lat 1864-65.Zoom
Rysunek listy króli z Saqqary na podstawie fotografii i rysunków z lat 1864-65.

Królowie na liście

Nazwiska są wymienione w odwrotnej kolejności chronologicznej, od prawego górnego rogu do lewego dolnego, tak jak miały być czytane.

Górny rząd

Rząd dolny

Nie.

Faraon

Nazwa wpisana na listę

Nie.

Faraon

Nazwa wpisana na listę

1

Ramzes II

Użytkownik-maat-ra Setep-en-ra

30

Neferefre

Kha-nefer-ra

2

Seti I

Men-maat-ra

31

Shepseskare

Shepses-ka-ra

3

Ramzes I

Men-pehty-ra

32

Neferirkare Kakai

Nefer-ir-ka-ra

4

Horemheb

Djeser-kheperu-ra Setep-en-ra

33

Sahure

Sahura

5

Amenhotep III

Neb-maat-ra

34

Userkaf

Użytkownik-ka-f

6

Thutmose IV

Men-kheperu-ra

35

Thamphthis?

Nazwa zniszczona.

7

Amenhotep II

Aa-kheperu-ra

36

Bicheris?

Nazwa zniszczona.

8

Thutmose III

Men-kheper-ra

37

Djedefptah

Nazwa zniszczona.

9

Thutmose II

Aa-kheper-en-ra

38

Shepseskaf

Nazwa zniszczona.

10

Thutmose I

Aa-kheper-ka-ra

39

Menkaura

Nazwa zniszczona.

11

Amenhotep I

Djeser-ka-ra

40

Khafra

Kha-f-ra

12

Ahmose I

Neb-pehti-ra

41

Djedefra

Djed-ef-re

13

Mentuhotep II

Nebhepetre

42

Khufu

Khufu

14

Mentuhotep III

Se-ankh-ka-ra

43

Sneferu

Sneferu

15

Amenemhat I

Se-hetep-ib-ra

44

Huni

Huni

16

Senusret I

Kheper-ka-ra

45

Khaba

Neb-ka-ra

17

Amenemhat II

Nub-kau-ra

46

Sekhemkhet

Dżoser-teti

18

Senusret II

Kha-kheper-ra

47

Djoser

Djoser

19

Senusret III

Kha-khau-ra

48

Khasekhemwy

Beby

20

Amenemhat III

Ni-maat-ra

49

Hudjefa

"Brak nazwiska".

21

Amenemhat IV

Maat-kheru-ra

50

Sekhemib-Perenmaat?

Nefer-ka-sokar

22

Sobekneferu

Sobek-ka-ra

51

Seth-Peribsen?

Nefer-ka-ra

23

Pepi II Neferkare

Nefer-ka-ra

52

Senedj

Senedj

24

Merenre Nemtyemsaf I

Mer-en-ra

53

Wneg

Wadjlas

25

Pepi I Meryre

Pepi

54

Nynetjer

Ba-netjeru

26

Teti

Teti

55

Raneb

Kakau

27

Unas

Unis

56

Hotepsekhemwy

Bau-netjer

28

Djedkare

Maat-ka-ra

57

Qa'a

Qe-behu

29

Menkauhor

Men-kau-hor

58

Anedjib

MerbapenInne listy królewskie Nowego Królestwa

Pytania i odpowiedzi

P: Czym jest Tablica z Sakkary?


O: Tablica z Sakkary to kamień pochodzący ze starożytnego Egiptu, na którym wyryto listę egipskich faraonów z okresu Nowego Państwa.

P: Gdzie znaleziono Tablicę z Sakkary?


Tablica z Sakkary została znaleziona w grobowcu w Sakkarze w 1861 roku.

P: Do kogo należał grobowiec?


O: Grobowiec należał do Tjenry (lub Tjuneroy), urzędnika faraona Ramzesa II.

P: Ilu królów zostało wymienionych na Tablicy z Sakkary?


O: Tablica z Saqqara wymienia 58 królów, od Anedjiba i Qa'a w I dynastii do Ramzesa II w XIX dynastii.

P: Czy lista jest ułożona w porządku chronologicznym czy odwrotnym?


O: Lista jest ułożona w odwrotnym porządku chronologicznym.

P: Czy na liście brakuje jakichś imion?


O: Tak, lista pomija imiona "władców z Drugiego Okresu Pośredniego, Hyksosów i tych władców... którzy byli blisko heretyka Akhenatena".

P: Ile imion przetrwało i czy na liście są jakieś błędy?


O: Zachowało się tylko 47 imion, a lista zawiera błędy. Na przykład wymienia ona tylko czterech królów Trzeciej Dynastii. Kolejność jest poprawna tylko dla królów XII dynastii.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3