Recenzja

Recenzja jest oceną publikacji, usługi lub firmy. Popularne recenzje dotyczą filmów, gier wideo, kompozycji muzycznych lub książek. Inne recenzje dotyczą samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego lub komputerów. Powszechnie recenzowane są wydarzenia lub spektakle, takie jak koncert muzyczny na żywo, spektakl, teatr muzyczny, pokaz tańca lub wystawa sztuki. orzeczenia sądu niższej instancji mogą być rozpatrywane przez sąd wyższej instancji. Oprócz krytycznej oceny, autor recenzji może nadać dziełu ocenę wskazującą na jego względną wartość merytoryczną. Recenzje są na ogół pozytywne, neutralne lub negatywne.

Przeglądy kompilacji

Zbiór recenzji może być sam w sobie nazywany recenzją. New York Review of Books to na przykład zbiór esejów na temat literatury, kultury i spraw bieżących. National Review, założony przez Williama F. Buckleya, Jr. jest wpływowym pismem konserwatywnym. Miesięcznik "Review" jest długoletnim pismem socjalistycznym. Metacritic tworzy przeciętny wynik opublikowanych recenzji nazywany metascore.

Opinie użytkowników

Recenzja użytkownika to taka, która została napisana przez kogoś dla produktu lub usługi w oparciu o jego własne doświadczenia z recenzowanym produktem. Popularnymi źródłami recenzji konsumenckich są strony e-commerce, takie jak Amazon.com lub Zappos. Portale społecznościowe, takie jak TripAdvisor i Yelp, zawierają recenzje użytkowników. Strony e-commerce często zawierają recenzje produktów i sprzedawców oddzielnie. Zazwyczaj recenzje konsumenckie mają postać kilku linijek tekstu, którym towarzyszy ocena liczbowa. Tekst ten ma na celu pomóc kupującym w podjęciu decyzji o produkcie. Recenzja konsumencka produktu zazwyczaj zawiera komentarze na temat tego, jak dobrze produkt spełnia oczekiwania użytkownika. Mówi ona o tym, jak dobrze wykonuje swoją pracę, jak wiarygodny jest i jaka jest jego jakość w stosunku do ceny. Oceny konsumenckie nazywane są również ustnymi. Użytkownicy komentują również, jak zostali potraktowani przez sprzedawcę. Mogą komentować, jak wiarygodny i rzetelny jest sprzedawca.

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest recenzja?


O: Recenzja to ocena publikacji, usługi lub firmy.

P: Jakie są popularne tematy recenzji?


O: Popularnymi tematami recenzji są filmy, gry wideo, utwory muzyczne, książki, samochody, urządzenia domowe i komputery.

P: Jakie wydarzenia lub występy są często recenzowane?


O: Wydarzenia lub występy, takie jak koncerty muzyki na żywo, sztuki teatralne, spektakle muzyczne, pokazy taneczne lub wystawy sztuki są często recenzowane.

P: Jakie rodzaje spraw sądowych mogą być rozpatrywane przez sąd wyższej instancji?


O: Decyzje sądu niższej instancji w sprawach prawnych mogą zostać poddane przeglądowi przez sąd wyższej instancji.

P: Co jeszcze może zawierać recenzja oprócz krytycznej oceny?


O: Oprócz krytycznej oceny, autor recenzji może przypisać utworowi ocenę, aby wskazać jego względną wartość.

P: Jakie są trzy ogólne rodzaje recenzji?


O: Recenzje są zazwyczaj pozytywne, neutralne lub negatywne.

P: Czy recenzja może dotyczyć czegokolwiek?


O: Nie, recenzja jest konkretną oceną publikacji, usługi lub firmy i nie dotyczy niczego innego.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3