Spółka

Spółka jest rodzajem działalności gospodarczej. Definicja tego terminu różni się w zależności od kraju. Niektóre firmy, zazwyczaj większe, są zorganizowane jako korporacje. Często jest to organizacja biznesowa, która wytwarza towary lub usługi w sposób zorganizowany i sprzedaje je społeczeństwu dla zysku. Może to być również organizacja non-profit. Firma może zatrudniać ludzi, którzy będą jej pracownikami.

Termin ten jest również używany szerzej w odniesieniu do każdej grupy, która pracuje razem, np. załoga statku lub obsada sztuki teatralnej.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3