Krasnorosty

Czerwone glony należą do fauny Rhodophyta. Jest to duża grupa glonów wodnych z około 6000 gatunków. Algi czerwone mają czerwonawe pigmenty fykobilinowe - fykoerytynę i fykocyjaninę.

Czerwone algi tworzą odrębną grupę. Mają komórki eukariotyczne bez flagelli i centriole. Ich chloroplasty nie mają zewnętrznej siateczkiendoplazmatycznej. Te chloroplasty mają niespiętrzone (stroma) tylakoidy. Phycobiliproteiny są pigmentami pomocniczymi, które nadają im czerwony kolor. To, co te pigmenty robią, jest takie samo jak to, co robi chlorofil: absorbują światło słoneczne jako energię, która jest następnie używana do napędzania budowy związków organicznych.

Algi czerwone przechowują cukry jako rodzaj skrobi poza swoimi plastydami.

Większość czerwonych alg jest również wielokomórkowa, makroskopijna, morska i rozmnażająca się seksualnie. Historia życia czerwonych alg jest zazwyczaj naprzemienna i może mieć trzy pokolenia, a nie dwa.

Chloroplasty wyewoluowały po endosymbiotycznym zdarzeniu między przodkiem, fotosyntetyczną sinicą a wczesnym fagotrofem eukariotycznym.

Większość gatunków rośnie w pobliżu tropikalnych i subtropikalnych wybrzeży poniżej poziomu odpływu. Kilka z nich występuje w wodach słodkich. Do produkcji pokarmu Nori używa się czerwonych glonów.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3