Manifest Praski (esperanto)

Manifest Praski (Esperanto: Manifesto de Prago) to manifest, w którym zawarte jest siedem zasad ruchu esperanckiego. Został on opublikowany podczas Światowego Kongresu Esperanto w Pradze, w Czechach w 1996 roku przez przedstawiciela UNESCO i uczestników spotkania.

Ponieważ manifest ten pokazuje zalety przyjęcia esperanto jako międzynarodowego języka pomocniczego, ludzie uważają go za współczesny manifest finvenkizmu (ruchu, który chce, aby esperanto stało się oficjalnym międzynarodowym językiem pomocniczym).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3