Świńska łacina

Pig Latin jest kodem językowym lub grą i jest najczęściej używany przez dzieci, które mówią po angielsku.

Zwykle obowiązują następujące zasady:

  1. Dla słów, które zaczynają się od spółgłosek, przesuń spółgłoskę na koniec słowa i dodaj "ay".
  2. Dla słów, które zaczynają się od samogłosek, po prostu dodaj "ay" na końcu słowa.

Łacina świńska, którą się pisze, jest czasami pisana z myślnikami, między pierwszą częścią a literami "c-ay", a czasami nie. Zdanie może brzmieć "Is-thay is-ay an-ay example-ay of-ay Ig-pay Atin-lay ith-way ashes-day", lub "Isthay isay anay exampleay ofay Igpay Atinlay ithoutway ashesday.".

W Pig Latin, to zdanie:

Is-thay is-ay an-way example-ay of-ay Ig-pay Atin-lay. As-ay ou-yay an-cay ee-say, it-ay is-ay illy-say, ut-bay ots-lay of-ay un-fay or-fay ildren-chay.

oznacza:

To jest przykład łaciny świńskiej. Jak widać, jest to głupie, ale sprawia dzieciom wiele radości.

Brytyjska nazwa dla Pig Latin to "backslang".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3