Język niue

Niuean (Niuean: ko e vagahau Niuē) jest językiem polinezyjskim używanym przez około 8000 osób, z których większość mieszka w Nowej Zelandii. Językiem tym posługują się również mieszkańcy Niue, gdzie prawie cała populacja licząca około 2 000 osób posługuje się tym językiem, Wysp Cooka i Tonga. Najbliższym krewnym języka niuejskiego jest Tongan, a Māori, Sāmoan i hawajski również dość bliskie.

Alfabet został napisany w XIX wieku przez chrześcijańskich misjonarzy, pod wpływem systemu pisma Samoańczyków.AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3