Śródstopie

Kości śródstopia lub kości śródstopia to grupa pięciu kości długich w stopie. Znajdują się one pomiędzy kośćmi stępu tylnej i środkowej części stopy a paliczkami palców.

Kości śródstopia są ponumerowane od strony dużego palca: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta kość śródstopia. Można je ponumerować cyframi rzymskimi. Kości śródstopia są podobne do kości śródręcza ręki.

Kości śródstopia są często łamane przez piłkarzy. Może to być spowodowane przez lekką konstrukcję nowoczesnych butów piłkarskich, które dają mniejszą ochronę stopy. W 2010 roku niektórzy piłkarze zaczęli testować nowe skarpety, które miały gumową silikonową podkładkę nad stopą, aby chronić górną część stopy.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3