Reakcja pomostowa

Reakcja Link, znana również jako dekarboksylacja pirogronianu, stanowi ważne ogniwo pomiędzy szlakami metabolicznymi glikolizy i kwasu cytrynowego lub cyklu Krebsa.

U eukariotów reakcja ta zachodzi tylko wewnątrz macierzy mitochondrialnej, u prokariotów podobne reakcje zachodzą w cytoplazmie i na błonie plazmatycznej.

Podsumowując:

  1. Pirogronian ulega dekarboksylacji: usuwany jest CO2.
  2. Jest dodawany do CoA tworząc Acetyl CoA

Acetyl CoA jest wtedy gotowy do użycia w cyklu Krebsa.

Reakcja łączenia jest ważna, ponieważ acetylo-CoA jest potrzebny, aby cykl Krebsa mógł zachodzić.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3