Więzadło

W anatomii słowo więzadło oznacza zazwyczaj tkankę włóknistą, która łączy kości z innymi kośćmi lub chrząstkami.

Więzadło to krótkie pasmo twardej, włóknistej tkanki łącznej zbudowanej z długich, nitkowatych włókien kolagenowych. Więzadła łączą kości z innymi kośćmi, tworząc staw. Nie łączą one mięśni z kośćmi; taką funkcję pełnią ścięgna. Niektóre więzadła ograniczają zakres ruchu w stawie lub całkowicie uniemożliwiają wykonywanie pewnych ruchów.

Więzadła są tylko w niewielkim stopniu elastyczne, a w stanie naprężenia ulegają stopniowemu wydłużeniu. Jest to jeden z powodów, dla których zwichnięte stawy muszą być jak najszybciej nastawione: jeśli więzadła wydłużą się zbytnio, staw zostanie osłabiony. Sportowcy, gimnastycy, tancerze i artyści sztuk walki wykonują ćwiczenia rozciągające, które wydłużają ich więzadła, dzięki czemu ich stawy stają się bardziej elastyczne. Skutkiem zerwania więzadła może być niestabilność stawu. Nie wszystkie zerwane więzadła wymagają operacji, ale jeśli operacja jest konieczna w celu ustabilizowania stawu, zerwane więzadło może zostać połączone.

Schemat kolana
Schemat kolana


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3