Żargon

Żargon to specjalny sposób używania słów, które są wspólne tylko dla pewnej grupy ludzi. Nie oznaczają one tego, co podaje słownik. Dla ludzi, którzy ich używają, mają one inne znaczenie niż ich znaczenie potoczne.

Na przykład, zwykłe słowa boot, net i web mają również specjalne znaczenie dla użytkowników komputerów, Internetu i World Wide Web. Te, oraz to flame, to ping i wiele akronimów są częścią żargonu sieciowego.

Akronim oznacza, że używane są tylko niektóre litery w słowie lub wyrażeniu. Często jest to pierwsza litera każdego słowa. Inne akronimy znalezione w Internecie są po prostu zwykłymi skrótami.

Zwykle z czasem powstaje coraz więcej żargonu.

Żargon jest również powszechny w wojsku. Obejmuje on zwroty takie jak SNAFU.

Żargon może być używany przez klikę, aby uniemożliwić innym przyłączenie się lub zrozumienie, ale często jest też po prostu używany, ponieważ jest krótszy.

Powiązane strony

Pytania i odpowiedzi

P: Czym jest żargon?


O: Żargon to sposób używania słów, które są wspólne tylko dla pewnej grupy ludzi i mają inne znaczenie niż ich codzienne znaczenie.

P: Czy żargon może mieć różne znaczenia dla różnych osób?


O: Nie, żargon ma specyficzne znaczenie dla używających go osób, które różni się od ich codziennego znaczenia.

P: Jakie są przykłady żargonu używanego w informatyce?


O: Przykłady żargonu używanego w informatyce obejmują słowa takie jak boot, net, web, flame, ping i wiele akronimów.

P: Co oznacza akronim?


O: Akronim oznacza, że w słowie lub wyrażeniu używane są tylko niektóre litery, często pierwsza litera każdego słowa.

P: Dlaczego żargon jest powszechnie używany?


O: Żargon jest powszechnie używany, ponieważ jest krótszy i bardziej wydajny.

P: W jakiej innej dziedzinie oprócz informatyki żargon jest powszechny?


O: Żargon jest również powszechny w wojsku.

P: Do czego można używać żargonu w kontekście społecznym?


O: Żargon może być używany przez klikę, aby uniemożliwić innym dołączenie lub zrozumienie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3