Żargon

Żargon to specjalny sposób używania słów, które są wspólne tylko dla pewnej grupy ludzi. Nie oznaczają one tego, co podaje słownik. Dla ludzi, którzy ich używają, mają one inne znaczenie niż ich znaczenie potoczne.

Na przykład, zwykłe słowa boot, net i web mają również specjalne znaczenie dla użytkowników komputerów, Internetu i World Wide Web. Te, oraz to flame, to ping i wiele akronimów są częścią żargonu sieciowego.

Akronim oznacza, że używane są tylko niektóre litery w słowie lub wyrażeniu. Często jest to pierwsza litera każdego słowa. Inne akronimy znalezione w Internecie są po prostu zwykłymi skrótami.

Zwykle z czasem powstaje coraz więcej żargonu.

Żargon jest również powszechny w wojsku. Obejmuje on zwroty takie jak SNAFU.

Żargon może być używany przez klikę, aby uniemożliwić innym przyłączenie się lub zrozumienie, ale często jest też po prostu używany, ponieważ jest krótszy.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3