Dziadek

Termin "dziadek" oznacza rodziców ojca lub matki danej osoby. Dziadkowie zawsze byli ważnymi członkami rodziny. Rola rodzica jest często bardzo różna od roli dziadka. Rodzice są żywicielami i dyscyplinującymi swoje dzieci. Dziadkowie często mają dużo większą swobodę, aby cieszyć się i dobrze się bawić ze swoimi wnukami. Relacja dziadek-wnuczek jest zazwyczaj znacznie prostsza niż relacja między rodzicem a dzieckiem.

Termin "dziadek" jest używany zarówno w odniesieniu do płci męskiej, jak i żeńskiej. Męski dziadek nazywany jest dziadkiem. Samica dziadka jest babcią. Patrząc na związek z punktu widzenia dziadka, używa się terminu wnuk. Wnuk to dziecko dziecka danej osoby. Można go również używać w zależności od płci. Wnuk jest poprawny dla każdej z płci. Wnuk jest mężczyzną. Wnuczka jest kobietą.

Wnuk ze swoimi dziadkamiZoom
Wnuk ze swoimi dziadkami

Dziadkowie i wnuki

Na przykład: Bob ma syna o imieniu Rick. Rick z kolei ma dwoje dzieci; chłopca (Bill) i dziewczynkę (Mary). Bob jest dziadkiem (męskim dziadkiem) zarówno Billa jak i Maryi. Bill jest wnukiem (męskim wnukiem) Boba, a Mary jest wnuczką (żeńską wnuczką) Boba. Matka Ricka jest babcią (żeńskim dziadkiem) zarówno Maryi, jak i Billa.

Jest kilka pseudonimów dla dziadków danej osoby. Należą do nich "dziadek", "dziadek", "tata" i "łapka" dla dziadka. Pseudonimy dla babci obejmują: "babcia", "babcia", "babcia" i "niania". Istnieje również wiele unikalnych pseudonimów. Przykładem jest amerykańska aktorka Goldie Hawn, która nie chciała być nazywana "babcią", a zamiast tego wymyśliła pseudonim "Glamma".

Tradycyjnie, w większości kultur dziadkowie cieszyli się dużym uznaniem. Dziś wiele relacji między dziadkami i wnukami ulega zanikowi. Większość współczesnego świata nie ceni osób starszych tak, jak to miało miejsce w przeszłości. Również popularne rozrywki, zwłaszcza programy i filmy skierowane do "dzieciaków" (dzieci w wieku od 10 do 12 lat) przedstawiają dorosłych jako głupców. Sprawia to, że zaangażowanie dziadków jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Zmiana terminów

 • babcia-matka. Matka-matka.
 • dziadek matki: ojciec matki.
 • ojcowska babcia: matka ojca.
 • ojcowski dziadek: ojciec ojca.

Pradziadkowie

Rodzice pradziadków danej osoby byliby jej "prapradziadkami". Powszechnie dodaje się przedrostek pra- dziadek, po jednym dla każdego kolejnego pokolenia. Aby uniknąć konieczności dodawania kilku "pradziadków" przy rozmowie o bezpośrednich przodkach, często używa się zamiast niego przedrostków. Na przykład, "pra-pra-pra-pradziadek" byłby "drugim pra-pra-pradziadem". Prapradziadek" byłby trzecim pradziadkiem, i tak dalej. Niektóre źródła używają również numerów kardynalnych do numerowania pradziadków. Na przykład pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pradziadek staje się "sześciokrotnym pra-pra-pra-pradziadem". Jednak najczęściej używa się szóstej prababci.

Nie licząc indywidualnej osoby w związku, rodzic jest pierwszym pokoleniem przodków tej osoby. Dziadek jest drugim pokoleniem (z osobna). Pradziadek byłby trzecim pokoleniem, a więc pradziadek byłby w czwartym pokoleniu przodków, i tak dalej. Innymi słowy, drugim pradziadkiem danej osoby jest dziadek dziadka.

W przeszłości wielu pradziadków zmarło na długo przed narodzinami swoich pradziadków. Dziś ludzie w wielu społeczeństwach żyją dłużej. Oznacza to, że wiele dzieci poznaje co najmniej jednego ze swoich pradziadków.

Zmiana terminów pradziadków

 • prababcia-matka - numer jeden / prababcia-matka - numer jeden: matka babci-matki.
 • pradziadek matki - numer jeden / pradziadek - numer jeden: ojciec babci matki.
 • prababcia-matka - numer dwa / prababcia-matka - numer dwa: matka dziadka-matka.
 • pradziadek matki - numer dwa / pradziadek - numer dwa: ojciec dziadka matki.
 • ojcowska prababcia - numer jeden / prababcia - numer trzy: matka ojcowskiej babci.
 • ojcowski pradziadek - numer jeden / pradziadek - numer trzy: ojciec ojcowskiej babci.
 • ojcowska prababcia - numer dwa / prababcia - numer cztery: ojcowska babcia dziadka.
 • ojcowski pradziadek - numer dwa / pradziadek - numer cztery: ojcowski ojciec dziadka.

Zróżnicowanie terminów pradziadków i dziadków

 • prababcia-matka - numer jeden / prababcia-matka - numer jeden: babcia-matka-matka.
 • pra-pra-pra-pra-pradziadek - numer jeden / pra-pra-pradziadek - numer jeden: pra-pradziadek babci-matki.
 • prababcia-matka - numer dwa / prababcia-matka - numer dwa: babcia-matka-ojciec babci.
 • pra-pra-pra-pradziadek - numer dwa / pra-pra-pradziadek - numer dwa: pra-pradziadek babci-matki.
 • prababcia-matka - numer trzy / prababcia-matka - numer trzy: prababcia-matka dziadka.
 • pra-pra-pra-pradziadek - numer trzy / pra-pra-pradziadek - numer trzy: pra-pradziadek pra-pradziadek.
 • prababcia-matka - numer cztery / prababcia-matka - numer cztery: prababcia-matka dziadka.
 • pra-pra-pra-pradziadek - numer cztery / pra-pra-pradziadek - numer cztery: dziadek-pra-pradziadek matki.
 • ojcowska prababcia - numer jeden / prababcia - numer pięć: ojcowska babcia - babcia-matka.
 • pradziadek prapradziadek - numer jeden / pradziadek pradziadek - numer pięć: pradziadek matki babci.
 • ojcowska prababcia - numer dwa / prababcia - numer sześć: ojcowska babcia - ojcowska babcia.
 • ojcowski pradziadek - numer dwa / pradziadek - numer sześć: ojcowski dziadek babci.
 • ojcowska prababcia - numer trzy / prababcia - numer siedem: ojcowska babcia-matka dziadka.
 • dziadek pradziadek - numer trzy / prapradziadek - numer siedem: dziadek pradziadek macierzyński.
 • ojcowska prababcia - numer cztery / prababcia - numer osiem: ojcowska babcia dziadka.
 • dziadek pradziadek - numer cztery / pradziadek pradziadek - numer osiem: dziadek pradziadek pradziadek.
Rodowodem osoby jest pięć pokoleń przodków lub do trzeciego pradziadków.Zoom
Rodowodem osoby jest pięć pokoleń przodków lub do trzeciego pradziadków.

Rodzina nuklearna a bliscy krewni

Słowo "rodzina" często oznacza to samo, co termin "rodzina nuklearna". Ściśle mówiąc, rodzina nuklearna składa się z męża, żony i ich dzieci. Może ona również obejmować przybranego rodzica, pasierba lub adoptowane dzieci. Jednak ta ostatnia jednostka rodzinna jest częściej nazywana rodziną mieszaną. Rodzina bliska natomiast rozszerza jednostkę rodzinną. Na przykład, drugi kuzyn jest potomkiem jednego lub obu pradziadków. Jednostki rodzinne rozciągające się na drugich kuzynów są uważane za bliskich krewnych. Tak więc termin ten obejmuje również pradziadków. Trzeci kuzyni (wszyscy ci, którzy pochodzą od drugich pradziadków) nie są uważani za bliskich krewnych, ale po prostu za krewnych.

Oddaleni dziadkowie i upadek rodowodowy

Drzewo przodków człowieka to drzewo binarne. Tworzy go osoba, rodzice (2), dziadkowie (4), pradziadkowie (8), i tak dalej. Z każdym wzrastającym pokoleniem pradziadków liczba ta ulega podwojeniu. Innymi słowy, szóste pokolenie pradziadków danej osoby (prapradziadkowie) liczyłoby 256 lub 2 8 {\i1}. {\displaystyle 2^{8}}(2 do ósmej potęgi). Jednak liczba osobników w takim drzewie rośnie wykładniczo i w końcu stanie się niemożliwie wysoka. Na przykład, pojedynczy żyjący dziś osobnik miałby ponad 30 pokoleń, sięgających do Wysokiego Średniowiecza, około 2 30 {\displaystyle 2^{30}}pokoleń lub nieco ponad miliard przodków. Byłoby to o wiele więcej niż całkowita liczba ludności świata w tym czasie.

Ten paradoks czy też niemożliwa sytuacja, tłumaczy się posiadaniem wspólnych przodków, co nazywane jest zapaścią rodowodową. Zamiast tego, że każdy człowiek ma dzisiaj drzewo genealogiczne wszystkich unikalnych przodków, wielu z tych przodków zajmuje więcej niż jedną pozycję w rodowodzie. Innymi słowy, jeden piętnasty pradziadek mógł być ich piętnastym pradziadkiem więcej niż raz, jeśli osoba dzisiaj jest potomkiem dzieci z obu lub wszystkich jego małżeństw. W ten sposób w typowym drzewie genealogicznym ten sam przodek może pojawić się w więcej niż jednym miejscu w rodowodzie. Załamanie się rodu jest na ogół spowodowane zawarciem przez bliskich krewnych małżeństwa w przeszłości, co było powszechne w wielu społeczeństwach. Nawet dziś, ponieważ większość ludzi nie zna swojego przodka poza dziadkami, nieumyślnie żeni się ze swoimi dalekimi kuzynami. Przeciętnie, typowe europejskie małżeństwo zawiera się dziś między szóstymi kuzynami (pochodzącymi od wspólnego szóstego pradziadka). W społeczeństwach zamkniętych związek ten jest zazwyczaj znacznie bliższy.

Powiązane strony

 • Parent
 • Ojciec
 • Matka
 • Dziecko
 • Drzewo genealogiczne

Pytania i odpowiedzi

P: Co oznacza termin "dziadek"?


O: Termin dziadek oznacza rodziców ojca lub matki danej osoby.

P: Czym różni się rola rodzica od roli dziadka?


O: Rodzice są zazwyczaj odpowiedzialni za utrzymanie i dyscyplinę swoich dzieci, podczas gdy dziadkowie często mają więcej swobody, aby cieszyć się i bawić ze swoimi wnukami.

P: Czy termin "dziadek" jest używany zarówno w odniesieniu do płci męskiej, jak i żeńskiej?


O: Tak, termin "dziadek" jest używany zarówno w odniesieniu do płci męskiej, jak i żeńskiej. Dziadek płci męskiej jest nazywany dziadkiem, a dziadek płci żeńskiej - babcią.

P: Jaka jest inna nazwa dziecka danej osoby?


O: Dziecko dziecka danej osoby może być również nazywane wnukiem.

P: Czy w odniesieniu do wnuków stosuje się inną terminologię w zależności od płci?


O: Tak, jeśli chodzi o wnuki ze względu na płeć, to w przypadku mężczyzn używa się określenia "wnuk", a w przypadku kobiet "wnuczka".

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3