Gameta

Gameta jest wyspecjalizowaną komórką płciową, która łączy się z inną gametą podczas zapłodnienia (poczęcia) u organizmów rozmnażających się płciowo. Gamety są produkowane przez komórki rozrodcze.

U gatunków, które wytwarzają dwa morfologicznie odrębne typy gamet i u których każdy osobnik wytwarza tylko jeden typ, samicą jest każdy osobnik, który wytwarza większy typ gamety zwany komórką jajową (ovum), a samcem - mniejszy typ zwany plemnikiem (spermą).

Nazwa gameta została wprowadzona przez austriackiego biologa Gregora Mendla.Gametogeneza

Gametogeneza to rozwój diploidalnych komórek zarodkowych w haploidalne jaja lub plemniki (odpowiednio oogeneza i spermatogeneza). U każdego gatunku przebiega on inaczej, ale ogólne etapy są podobne. Rozwój jajeczek (oogeneza) i plemników (spermatogeneza) ma wiele cech wspólnych. W obu przypadkach chodzi o:

Różnią się one również w sposób istotny, zwłaszcza

  • Różny czas dojrzewania: mejoza oogeniczna jest przerwana na jednym lub kilku etapach (przez długi czas), podczas gdy mejoza spermatogeniczna jest szybka i nieprzerwana.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3