Płodność

Płodność, pochodząca od słowa "płodność", oznacza na ogół zdolność do reprodukcji.

W biologii i demografii płodność to zdolność do rozmnażania się organizmu lub populacji, mierzona liczbą gamet (jaj), zestawu nasion lub rozmnażania się bezpłciowego. Płodność jest pod kontrolą zarówno genetyczną, jak i środowiskową, i stanowi główną miarę sprawności biologicznej. Płodność to inny termin określający zapłodnienie.

Płodność może zwiększać się lub zmniejszać w danej populacji w zależności od aktualnych warunków i pewnych czynników regulacyjnych. Na przykład, w czasach trudniejszych dla danej populacji, takich jak brak żywności, płodność młodocianych i ostatecznie dorosłych może się zmniejszyć.

W filozofii nauki "płodność" odnosi się do zdolności teorii naukowej do otwierania nowych linii teoretycznych badań. Tutaj pierwotne znaczenie zostaje rozszerzone przez analogię.

Powiązane strony

AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3