Wybory

Wybory to sposób, w jaki ludzie mogą wybrać swojego kandydata lub preferencje w demokracji przedstawicielskiej lub innej formie rządów.

Większość krajów demokratycznych organizuje co kilka lat nowe wybory do krajowej władzy ustawodawczej. Wybory te polegają na wybieraniu przedstawicieli do władz lokalnych. W brytyjskim systemie parlamentarnym są oni nazywani deputowanymi (Members of Parliament). Systemy parlamentarne mogą mieć głowę rządu i głowę państwa, ale czasami te dwa stanowiska są zajmowane przez tę samą osobę.

Władza ustawodawcza wybiera rząd, zwykle większością głosów w organie ustawodawczym. Niektóre demokracje wybierają prezydenta, który następnie wybiera rząd. W wielu krajach demokratycznych odbywają się również wybory regionalne, prowincjonalne lub państwowe.

Istnieją różne sposoby organizacji wyborów w różnych krajach. Wyborcy mogą głosować na daną osobę lub na partię polityczną (lista partyjna). Wynika to z faktu, że w różnych krajach stosuje się różne systemy głosowania.

Kraje, które nie są demokracjami, mogą również przeprowadzać wybory. Zazwyczaj odbywa się to po to, by umożliwić obywatelom wybór lokalnego przedstawiciela (np. burmistrza). Również wiele krajów nazywa siebie demokracjami, ale za kulisami mają bardziej autokratyczną formę rządów.

Wybory utrzymują funkcjonowanie demokratycznego kraju, ponieważ dają ludziom prawo do wyboru własnego rządu. Istnieją jednak sposoby, w jaki rząd może "naprawić" wybory. Kandydaci opozycji są dopuszczeni w krajach byłego ZSRR, ale zazwyczaj nie mogą korzystać z radia i telewizji ani z gazet. Oznacza to, że w efekcie rządzący prezydent nigdy nie jest kwestionowany. Wybory, które są ustalone, czasami nazywane są fikcyjnymi wyborami lub wyborami pokazowymi.

Psefologia jest badaniem wyborów.Dzisiaj w wyborach w Niemczech wybiera się jedną z kilku opcji (lub kandydatów). Zawiadomienie mówi wyborcom, aby "złożyli każdą kartę do głosowania kilka razy i oddali ją oddzielnie".Zoom
Dzisiaj w wyborach w Niemczech wybiera się jedną z kilku opcji (lub kandydatów). Zawiadomienie mówi wyborcom, aby "złożyli każdą kartę do głosowania kilka razy i oddali ją oddzielnie".

Każdy złożony papier jest wrzucany do pudełka.Zoom
Każdy złożony papier jest wrzucany do pudełka.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3