Środkowoatlantycka prowincja magmowa

Środkowoatlantycka prowincja magmowa (CAMP) powstała w wyniku ogromnego wybuchu wulkanicznego, który rozpoczął się pod koniec triasu.

Jest to największa kontynentalna wielka prowincja iglasta na Ziemi, o powierzchni około 11 mln km2. Składa się głównie z bazaltu, a uformowała się przed rozpadem Pangaea w erze mezozoicznej. Może być przyczyną wymierania w okresie końca triasu.

Późniejszy rozpad Pangaea spowodował powstanie Oceanu Atlantyckiego i dostarczył spuścizny w postaci bazaltowych wałów, żwirów i law na rozległym obszarze wokół obecnego środkowego północnego Atlantyku.hi

Jak wyglądał wtedy ten terenZoom
Jak wyglądał wtedy ten teren


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3