Żeliwo

Żeliwo jest stopem żelaza. Termin ten jest zwykle używany w odniesieniu do żeliwa szarego. Istnieją dwa główne rodzaje żeliwa: żeliwo szare i żeliwo białe. Różnice między nimi polegają głównie na ilości krzemu w stopie. Wszystkie żeliwa zawierają około 95% żelaza. Żeliwo szare ma 3% krzemu i 2% węgla. Białe żeliwo ma mniej krzemu.

Krzem w żeliwie szarym powoduje, że węgiel zmienia się w grafit. Powoduje to, że ma ono ciemnoszary lub prawie czarny kolor. Przy mniejszej ilości krzemu, węgiel w żeliwie białym zmienia się w cementyt lub węglik żelaza (Fe3C). Powoduje to powstawanie białych pęknięć na powierzchni i nadaje żeliwu białemu jego nazwę.

Żeliwo szare jest bardzo dobre w przewodzeniu ciepła. Z tego powodu jest często używane do produkcji naczyń kuchennych.

Żeliwna patelniaZoom
Żeliwna patelnia


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3