Cambridge University Press

Cambridge University Press to wydawnictwo Uniwersytetu w Cambridge. Król Anglii Henryk VIII nadał jej patent w 1534 roku. Jest to również najstarsze wydawnictwo na świecie i druga co do wielkości prasa uniwersytecka na świecie.

Cambridge University Press ma biura w 40 krajach i opublikowało ponad 50 000 tytułów autorów z 100 różnych krajów. Publikuje czasopisma akademickie, monografie, prace referencyjne, podręczniki oraz publikacje dotyczące nauczania i uczenia się języka angielskiego.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3