Renato Dulbecco

Renato Dulbecco (22 lutego 1914 - 19 lutego 2012) był urodzonym we Włoszech amerykańskim wirusologiem, który w 1975 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za swoją pracę nad onkogenami. Onkogeny to geny w wirusach, które infekując komórki zwierzęce wywołują raka.

Nagrodę podzielił z Howardem Teminem i Davidem Baltimore. Dulbecco studiował na Uniwersytecie Turyńskim pod kierunkiem Giuseppe Leviego. Jego koledzy studenci Salvador Luria i Rita Levi-Montalcini również przenieśli się z nim do Stanów Zjednoczonych i otrzymali nagrody Nobla. Podczas II wojny światowej został wcielony do armii włoskiej, ale później przyłączył się do ruchu oporu.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3