Xerochrysum

Xerochrysum (lub Bracteantha) jest rodzajem lub rodzajem roślin kwitnących rodzimych w Australii. Został on zdefiniowany przez rosyjskiego botanika Mikołaja Cewlewa w 1990 roku. Został on zidentyfikowany przed (i ma pierwszeństwo przed) Bracteantha, która została opisana w następnym roku. W 2002 r. badania molekularne plemienia Gnaphalieae wykazały, że rodzaj ten jest prawdopodobnie polifilityczny, z usuniętymi od siebie X. bracteatum i X. viscosum. [wymaga uproszczenia]

Obecnie istnieje 7 uznanych gatunków:

  • Dwukolor kserochryzu
  • Xerochrysum bracteatum (Strawflower lub Golden Everlasting; syn. Bracteantha bracteata)
  • Xerochrysum collierianum A.M.Buchanan & Schah.
  • Xerochrysum palustre (Swamp Everlasting)
  • Xerochrysum papillosum (Labill.) R.J.Bayer
  • Xerochrysum subundulatum (Alpine Everlasting lub Orange Everlasting)
  • Xerochrysum viscosum (Sticky Everlasting)

Rodzaj ten był wcześniej zawarty w Helichrysumie.

·        

Kultywar Xerochrysum bracteatum

·        

Xerochrysum viscosum


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3