Xavier Tilliette

Xavier Tilliette (23 lipca 1921 - 10 grudnia 2018) był francuskim filozofem, historykiem i teologiem. Urodził się w Corbie nad Sommą. Był byłym uczniem Jeana Wahla i Vladimira Jankélévitcha.

Tilliette był członkiem Towarzystwa Jezusowego (1938) i emerytowanym profesorem Instytutu Katolickiego w Paryżu (1969), wykładał także na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1972), na Uniwersytecie Laterańskim i w Centre Sèvres w Paryżu.

Był członkiem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici oraz Bawarskiej Akademii Nauk i Nauk Humanistycznych (Bayerische Akademie der Wissenschaften w Monachium), Centro studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson, a od 2006 r. członkiem korespondentem Accademia di estetica internazionale de Rapallo.

Tilliette był kawalerem Légion d'honneur i Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.

Tilliette zmarła w Paryżu 10 grudnia 2018 roku na zapalenie płuc w wieku 97 lat.

Xavier Tilliette w 2017 r.Zoom
Xavier Tilliette w 2017 r.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3