Skracanie adresów internetowych

Skracanie adresów URL jest techniką w sieci World Wide Web, w której Uniform Resource Locator (URL) może być znacznie skrócony w długości i nadal kierować do wymaganej strony. Osiąga się to poprzez użycie HTTP Redirect na nazwę domeny, która jest krótka, która łączy się ze stroną internetową, która ma długi URL. Na przykład, adres URL http://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening może zostać skrócony do http://wrapr.co/GvR7j, http://evg.in/az41 lub http://evg.in/urlwiki. Jest to szczególnie wygodne w przypadku technologii przesyłania wiadomości, takich jak Twitter i Identi.ca, które poważnie ograniczają liczbę znaków, które mogą być użyte w wiadomości. Krótkie adresy URL pozwalają na powoływanie się w tweecie na długie w innym przypadku adresy internetowe. W listopadzie 2009 r. skrócone linki w jednej z usług skracania adresów URL były otwierane 2,1 miliarda razy.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3