Historia powszechna

Historia powszechna, historia świata lub historia globalna bada historię z perspektywy globalnej.

Szuka wspólnych wzorców, które można znaleźć we wszystkich kulturach. Historycy uniwersalni stosują podejście tematyczne. Oznacza to, że patrzą na historię z dwóch punktów widzenia: Z jednej strony przyglądają się procesom historii świata, które zbliżyły do siebie ludzi na świecie, z drugiej strony chcą się dowiedzieć, w jaki sposób wzorce historii świata ujawniają różnorodność ludzkiego doświadczenia.

Badanie historii powszechnej czy globalnej jest w pewnym sensie produktem obecnego okresu przyspieszonej globalizacji. Okres ten ma dwie tendencje: integruje różne kultury i ukazuje ich różnice, gdy ludzie różnych kultur i cywilizacji muszą żyć ze sobą.

Omawianie "historii świata" w ujednoliconych ramach nie jest wcale takie nowe. Na przykład, był to gatunek popularny w XIX wieku, a wśród historyków chrześcijańskich sięgający co najmniej IV wieku.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3