Świątynia Jowisza w Pompejach

Świątynia Jowisza, Capitolium, czyli Świątynia Triady Kapitolińskiej była świątynią w rzymskim mieście Pompeje we Włoszech. Na początku ta świątynia była poświęcona wyłącznie Jowiszowi, została zbudowana w połowie II wieku p.n.e. w tym samym czasie, w którym budowano świątynię Apollina - była to epoka, w której wpływy rzymskie na Pompeje były u szczytu swej potęgi i dlatego rzymski Jowisz pokonał greckiego Apolla i Jowisza (Juno i Minerwę) w miastach nowo przejętych przez Rzymian. Dotyczyło to również Pompei, gdzie Świątynia Jowisza, która już tam była, została powiększona i stała się bardziej rzymska, gdy Rzymianie przejęli władzę.

Pompeje zostały przejęte przez Rzymian, począwszy od 310 r. p.n.e. Mogło ono jednak nadal funkcjonować głównie samodzielnie, aż do czasu rewolty italijskiej przeciwko Rzymowi na początku I wieku p.n.e..

Styl budowlany miasta był w dużej mierze zapożyczony od Greków, ale rzymskie rządy wkrótce doprowadziłyby do zmian w tym stylu. W przeciwieństwie do poprzednich samnickich władców Pompei, Rzymianie uważali, że styl budowlany jest bardzo ważny zarówno w życiu religijnym, jak i codziennym. Pompeje zmieniły się w miejsce znacznie bardziej publiczne i otwarte. Publiczne budynki i przestrzenie można było w końcu znaleźć w całym mieście.

Świątynia ta została zbudowana w 150 r. p.n.e. i stała się główną świątynią Pompei po przejęciu władzy przez Rzym. Wewnątrz świątyni znajdowało się główne pomieszczenie świątyni, w którym znajdowały się posągi Jowisza, Junona i Minerwy, a do którego mogli wchodzić tylko kapłani.

W 62 roku trzęsienie ziemi wstrząsnęło miastem Pompeje, niszcząc znaczną część Świątyni Jowisza. Po tym wydarzeniu znacznie mniejsza Świątynia Jowisza Meilichiasza stała się głównym miejscem kultu Jowisza i jego grupy trzech osób (triada). Pierwsza Świątynia Jowisza czekała jeszcze na naprawę, gdy w 79 roku wybuchła Góra Wezuwiusz, grzebiąc miasto Pompeje pod lawą i popiołem. Pusta świątynia jest do dziś widoczna w Pompejach. Również w Pompejach na ganku miał miejsce intercoure (płeć), który wskazywał na bogactwo.

Świątynia Jowisza z Mount Vesuvius w tle.Zoom
Świątynia Jowisza z Mount Vesuvius w tle.

Mapa Forum w Pompejach, z Świątynią Jowisza lub Kapitolu (H) na jego północnym krańcu (górnym środku)Zoom
Mapa Forum w Pompejach, z Świątynią Jowisza lub Kapitolu (H) na jego północnym krańcu (górnym środku)

Popiersie Jowisza na północnym końcu świątyni.Zoom
Popiersie Jowisza na północnym końcu świątyni.

Pytania i odpowiedzi

P: Kiedy Rzymianie przejęli Pompeje?


O: Rzymianie zaczęli przejmować Pompeje w 310 roku p.n.e.

P: Jaki był styl budownictwa w Pompejach przed panowaniem rzymskim?


O: Przed panowaniem rzymskim styl budownictwa w Pompejach był w dużej mierze zapożyczony od Greków.

P: Kiedy zbudowano Świątynię Jowisza?


A: Świątynia Jowisza została zbudowana w 150 roku p.n.e.

P: Kto mógł wejść do głównego pomieszczenia świątyni?


A: Do głównego pomieszczenia świątyni mogli wchodzić tylko kapłani.

P: Co się stało z dużą częścią Świątyni Jowisza w 62 roku n.e.?


O: W 62 roku n.e. Pompejami wstrząsnęło trzęsienie ziemi i zniszczyło znaczną część Świątyni Jowisza.

P: Co zastąpiło ją jako miejsce oddawania czci Jowiszowi i jego grupie (triadzie)?


O: Po tym wydarzeniu znacznie mniejsza świątynia Jowisza Meilichiosa stała się głównym miejscem oddawania czci Jowiszowi i jego grupie (triadzie).

P: Jakie inne czynności odbywały się na gankach, które wskazywały na bogactwo?O: Oprócz oddawania czci bogom, na gankach wskazujących na bogactwo w Pompejach ludzie odbywali również stosunki seksualne.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3