Système Universitaire de Documentation

Système universitaire de documentation lub SUDOC jest wspólną bazą danych używaną przez biblioteki uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego we Francji. Identyfikuje ona, śledzi i zarządza dokumentami, które są w ich posiadaniu. Katalog online SUDOC posiada ponad 10 milionów odniesień. Pozwala studentom i badaczom na znalezienie informacji bibliograficznych i lokalizacyjnych w ponad 3400 centrach dokumentów. Jest on prowadzony przez Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Agencję Bibliograficzną Szkolnictwa Wyższego).

Powiązane strony

  • Biblioteka Narodowa Francji

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3