Regiony statystyczne Słowenii

Regiony statystyczne Słowenii (słoweńskie: Statistične regije, liczba pojedyncza: Slovene: Statistična regija) to 12 jednostek podziału administracyjnego (poziom NUTS 3) utworzonych w Słowenii w maju 2005 r. do celów prawnych i statystycznych.

W Słowenii jest w sumie 12 regionów statystycznych. Te 12 regionów statystycznych jest zgrupowanych w dwóch grupach (poziom NUTS-2): Słowenia Wschodnia (Slovene: Vzhodna Slovenija) i Słowenia Zachodnia (Slovene: Zahodna Slovenija).

Od 1 stycznia 2015 r. nazwa regionu statystycznego Spodnjeposavska zmienia się na Posavska, a nazwa Notranjsko-kraška na Primorsko-notranjska.

Pytania i odpowiedzi

P: Ile jest regionów statystycznych w Słowenii?


O: W Słowenii jest 12 regionów statystycznych.

P: Kiedy utworzono regiony statystyczne Słowenii?


O: Regiony statystyczne Słowenii zostały utworzone w maju 2005 roku.

P: Jaki jest cel regionów statystycznych Słowenii?


O: Regiony statystyczne Słowenii zostały utworzone do celów prawnych i statystycznych.

P: W jaki sposób pogrupowane są regiony statystyczne Słowenii?


O: Regiony statystyczne Słowenii są pogrupowane w dwie grupy (poziom NUTS-2): Wschodnia Słowenia i Zachodnia Słowenia.

P: Jak nazywają się dwie grupy, w których zgrupowane są regiony statystyczne Słowenii?


O: Nazwy dwóch grup, w których zgrupowane są regiony statystyczne Słowenii, to Słowenia Wschodnia i Słowenia Zachodnia.

P: Jakie zmiany wprowadzono w nazwach regionów statystycznych Słowenii 1 stycznia 2015 r.?


O: 1 stycznia 2015 r. nazwa regionu statystycznego Spodnjeposavska zmieniła się na Posavska, a nazwa regionu Notranjsko-kraška zmieniła się na Primorsko-notranjska.

P: Jaki jest poziom NUTS regionów statystycznych Słowenii?


O: Regiony statystyczne Słowenii znajdują się na poziomie NUTS 3.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3