mila kwadratowa

Mila kwadratowa (czasami pisana mi² ) jest amerykańską jednostką miary powierzchni. Jest to obszar wewnątrz kwadratu, którego każdy bok jest równy jednej mili statystycznej (5 280 stóp lub 1 760 jardów). Ten sposób mówienia o powierzchni jest często używany, aby powiedzieć, jak dużo ziemi jest na farmie, w mieście lub kraju, na przykład.

Jedna mila kwadratowa to nieco mniej niż 2,6 km kwadratowych.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3